Blindheim IL

Om oss i BILvolley

Om oss i BILvolley

Blindheim Volleyball

Blindheim Volleyball er en av de største volleyballklubbene i Møre og Romsdal. Klubben har tilbud for gutter og jenter fra 10 år og oppover.

Organisering Blindheim Volley

Blindheim Volleyball er organisert som en av 4 idrettsgrupper under Blindheim Idrettslag (se her for Idrettslagets styrer og utvalg)

Lagene

Lagene er inndelt etter aldergruppene U11 (under 11 år), U13 (under 13 år), U15 og U17/U19. Lagenes navn er som regel på formen "JU15-98" (som er et jentelag U15 der spillerne er tom 14 år).

Lagene har en eller flere trenere, og en oppmann. Sportsutvalget har ansvaret for å skaffe trenere og oppmenn til lagene, samt planlegge/organisere treningstider i hallene. Oppmannens rolle er å administrere laget gjennom sesongen, som f.eks. melde laget på turneringer, sørge for at laget har drakter, medsinkoffert, baller etc.

Medlemskontingent, Aktivavgift og Lisens

Se egen side for medlemskontingent, aktivavgift og lisens under menyen Volleyball->Info Foresatte og spillere.

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift