Blindheim IL

Om oss i BILvolley

Om oss i BILvolley

Blindheim Volleyball

Blindheim Volleyball er en av de største volleyballklubbene i Møre og Romsdal. Klubben har tilbud for gutter og jenter fra 10 år og oppover.

Organisering Blindheim Volley

Blindheim Volleyball er organisert som en av 4 idrettsgrupper under Blindheim Idrettslag (se her for Idrettslagets styre)

Styret og utvalgene

Blindheim Volleyball er for sesongen 2016/2017 organisert som følger:

Styret:

Rolle Navn Mobil E-Post
Leder Knut Jarle Nygård 905 25 895 knu-jar@mimer.no
Nestleder  - VAKANT -    
Kasserer Jan Inge Sætre   jasaet71@gmail.com
Sekretær Kurt Løvoll   kurt.lovoll@komrev3.no
Styremedlem Kjersti Nordbak   kjersti.nordbakk@gmail.com 
Økonomi (leder)  - VAKANT -    
Arrangement (leder) Bente Bakke 911 44 501 bente.bak08@gmail.com
Webansvarlig Arne Styve 905 60 299 arne@styve.org
PR/Info  - VAKANT -    
Sportslig leder Hallgeir Buset   buset@mimer.no
Rep. fra 1. Div  - VAKANT -    

 

Sportsutvalget

Rolle Navn Mobil E-Post
Leder Hallgeir Buset   buset@mimer.no
Medlem - Utdanningsansv.  - VAKANT -    
Medlem  - VAKANT -    
Dommerkurs m.m. Bjørn Hjembo 920 38 306 bhjem@mimer.no
Materialforvalter Marilynn Vik 415 70 911 marilynvik@gmail.com
Anlegg  - VAKANT -    

 

Økonomiutvalget

Rolle Navn Mobil E-Post
Leder  - VAKANT -    
Medlem  Kristine Drønnen 406 32 976 kdronnen@gmail.com
Medlem Liv Ingrid Ruset Lager 480 79 015 rusetlivingrid@gmail.com
Medlem  - VAKANT -    

 

Arrangementskomitéen

Rolle Navn Mobil E-Post
Leder Bente Bakke 911 44 501 bente.bak08@gmail.com
Medlem Elin Vegsund (perm 2016/17) 908 53 777 evegsund@hotmail.com
Medlem Anne Katrine Velle 911 98 357 akhavang.velle@mimer.no

 

Lagene

Lagene er inndelt etter aldergruppene U11 (under 11 år), U13 (under 13 år), U15 og U17/U19. Lagenes navn er som regel på formen "JU15-98" (som er et jentelag U15 der spillerne er tom 14 år).

Lagene har en eller flere trenere, og en oppmann. Sportsutvalget har ansvaret for å skaffe trenere og oppmenn til lagene, samt planlegge/organisere treningstider i hallene. Oppmannens rolle er å administrere laget gjennom sesongen, som f.eks. melde laget på turneringer, sørge for at laget har drakter, medsinkoffert, baller etc.

Medlemskontingent, Aktivavgift og Lisens

Se egen side for medlemskontingent, aktivavgift og lisens under menyen Volleyball->Info Foresatte og spillere.

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift