Blindheim IL

Telenor Xtra Fotballfritidsordning (FFO)

Telenor Xtra Fotballfritidsordning (FFO)

Her kan du lese om FFO og se bilder fra en typisk dag hos oss.

Då er Blindheim IL Fotball klare for ta i mot påmelding for FFO-året 2017/18 !

Vi utvidar no tilbodet vårt til 4 dagar i veka, den den 4. dagen vil bli ein "alternativ dag".
Tilbodet gjeld då for alle gutar og jenter i frå 2.klasse til og med 6.klasse.​
Vår FFO vil gå mandagar, onsdagar, torsdag(alternartivdagen) og fredagar.

«Alternativdagen» :

  • Vil vere kvar torsdag.

  • Her vil det bli bolkar på ca. 4 veker med t.d. volleyball, handball, frileik, basseng, turn, fjelltur, ski, m.m.
    Endeleg opplegg vil bli klart etter å ha sett påmeldingane.

  • For at det skal bli ein slik dag, så må vi ha minimum 20 påmelde.

I vår fotballfritidsordning vil fotballaktiviteten stå sentralt, og vere tilpassa som eit supplement til dei
ordinære lagstreningane på kveldstid.

På denne sida vil du finne all informasjon du treng om vårt tilbod.
Til høgre her finn du søknadsskjema, vedtekter og informasjon om Blindheim FFO.

Les dette grundig før du sender inn søknad for din son eller di datter.

PÅMELDINGSFRIST :
Er satt til mandag 3.april !

- Ein treng ikkje vere medlem i Blindheim IL for å nytte seg av dette tilbodet !

Har du spørsmål, så kan du kontakte administrativ og sportsleg leiar for Blindheim FFO, Magne Elde.
Magne er å treffe slik :
- Epost : magne.elde@blindheim.idrett.no
- Telefon : 91833611.

Ta gjerne kontakt med oss !

 

Blindheim IL
Sportsveien 2, 6012 ÅLESUND
Tlf: 70151075
Faks: 70151076

post@blindheim.idrett.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products