Blindheim IL

Grillpaviljong

Grillpaviljong

Grillpaviljongen

Idrettslaget har bygget en grillpaviljong ved aktivitetsparken. Her har vi to griller, gapahuk og flere benker. Det er ikke mulig å reservere eller leie denne da den er bygget som et nærmiljøanlegg, og er mulig å bruke for alle til enhver tid. Det er derimot anledning til å sende en henvendelse til administrasjonen ved Randi, og vi legger da inn at dere ønsker å bruke den på angitt tidspunkt. Merk - dette er ingen reservasjon, kun en oversikt over bruk.

Blindheim IL
Sportsveien 2, 6012 ÅLESUND
Tlf: 70151075
Faks: 70151076

post@blindheim.idrett.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products