Livet er for kjipt

Daglig leders oppgitte sukk over idrettens datasystemer

Daglig leders spalte: om idrettens datasystemer

Livet er nok ikke like kjipt som Lars Kilevold ville ha det til, men når det kommer til idrettens datasystemer er han ikke langt unna sannheten. Idrettens datasystemer er nok ikke et tema som opptar våre medlemmer i det daglige, men de er utrolig viktig for at vi som klubb får utført våre oppgaver. VG har tidligere i år hatt en omfattende dekning av idrettens egne systemer. Den artikkelserien ble lest med stor interesse av undertegnede da klubbens ansatte benytter seg av slike systemer daglig.

Hva bruker Blindheim Idrettslag?

Vi benytter oss av den private aktøren KX Products som leverandør av våre hjemmesider, som også fungerer som et arbeidsverktøy for klubbens ansatte, tillitsvalgte og trenere, lagledere, spillere med mer. I all enkelhet benytter vi oss av 123klubb til å publisere nyheter, få oversikt over medlemmene våre, tilknytte medlemmer til lag, ta imot nye innmeldinger, sende ut medlemskontingent og aktivavgifter, samt ta imot påmeldinger til arrangementer.

At vår nåværende leverandør har vesentlige mangler er det ingen grunn til å legge skjul på, men vi har etter vurderinger i fjor høst kommet fram til at dette fortsatt er et av de bedre produktene på markedet for våre behov. Savnet av en egen app til mobil, bedre brukervennlighet både i «arbeidsverktøyet» og på selve nettsiden er veldig stort, og vi har forståelse for de medlemmer som melder tilbake at dette oppleves som umoderne og tungvint. Dessverre går utviklingen her altfor sakte, spesielt når vi sammenligner med den brukervennligheten man finner i mer moderne programmer.

Alt i ett-løsningen?

I utgangspunktet skulle vårt nåværende verktøy løst «alle» behov innen kategorien «idrettens datasystemer», men dessverre er ikke dette tilfelle. Dermed blir vi «tvunget» til å benytte flere andre leverandører for å få mest mulig rasjonelle og effektive systemer.

For påmelding til cup og kampoppsett benytter vi oss av Profixio. For innmelding av nye familiemedlemmer bruker vi Jotform, for dokumenthåndtering har vi brukt Dropbox, mens vi nå har startet med Box.com for ansatte og klubbens styrer. Fakturagodkjenning foregår i Compello, og spørreundersøkelser i Surveymonkey. Da har vi ikke en gang nevnte alle systemene til NIF og særforbundene som vi må forholde oss til. I skrivende stund vurderer vi til og med enda flere programmer for å utføre arbeidsoppgavene våre mest mulig rasjonelt.

Nå skal det sies at Box.com trolig alltid vil være mye bedre på dokumenthåndtering enn f.eks. KX Products. Box.com er en internasjonal aktør som fokuserer utelukkende på dokumenthåndtering, mens KX Products er en nisjeaktør som spesialiserer seg på norske idrettsklubber. At systemene som tilbys idretten ikke vil være konkurransedyktige målt opp imot noen av de beste softwarefirmaene i verden i disse respektive nisjer er helt forståelig.

Allikevel, vi ønsker jo helst at klubbens ansatte og tillitsvalgte kun skal forholde seg til ett system, og finne alt de behøver samlet på ett sted. Bare det er godt nok, enkelt og lettfattelig for frivillige som kommer og går, og som har mye å sette seg inn i når de først starter opp et verv.

Hva er alternativet?

Dessverre finnes det ingen aktør vi kjenner til som fyller alle våre mange behov i én løsning, og da vil vi fortsatt ende opp med å dele arbeidsoppgavene våre i flere programmer.

NIF selv forsøkte å lage et system som skulle gjøre hverdagen enklere for sine to millioner medlemmer, men har så langt endt opp med et system som knapt er godt nok for deres egne særforbund. Min ringe vurdering etter å ha testet ut NIFs egne systemer er at de dekker NIFs behov, ikke klubbenes. Dermed ender de opp med å bare være nok et alternativ som ikke er godt nok for brukerne av disse. Det er bare å lese idrettens egen dom.

Som VG skriver om «prosjekt idrettskontor»:

«Systemet skulle gjøre IT-hverdagen enklere for norsk idrett og koste 14 millioner kroner. I stedet endte det, ifølge NIFs siste tall, med å koste nærmere det dobbelte – og bli så lite brukervennlig at flere store særforbund valgte å droppe det.»

At NIF har valgt å gjøre dette «in-house» og ikke sette det ut på anbud får stå for deres egen regning (at regningen til syvende og sist skyves over på klubbene får bli tema i en annen spalte).

Hva behøver vi?

For å runde av dette lille hjertesukket vil jeg oppfordre eventuelle tilbydere av IT-system til idretten om å sette brukeren i høysetet. Ikke bare oss «administratorer» og «superbrukere», men det vanlige medlem, laglederen, treneren og det frivillige komitémedlemmet. Lag enkle systemer som oppleves som både nyttig, tilgjengelig og lettfattelig – ikke minst der hvor brukerne er – på mobilen.

Og ikke minst bør man omsider lage mindre friksjon under betalingsprosessen. Hadde det ikke vært herlig om man fikk faktura fra klubben på f.eks. Vipps? Rett på mobilen, alt man må gjøre er å kontrollere summen, trykke ok. Kanskje til og med selv velge å dele opp betalingen i rater?

Den teknologiske framtiden er her allerede, mens vi i idretten går baklengs med bind for øynene og håper at vi omsider ender opp på samme sted som samfunnet for øvrig.

Hilsen

Oppgitt daglig leder

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift