Allmøte i volleyballgruppa

Tirsdag 26. september 2017 kl. 18.00 i aulaen på Blindheim Ungdomskole

Innkalling til ALLMØTE FOR VOLLEYBALLGRUPPA

Tirsdag 26. september 2017 kl. 18.00 i aulaen på Blindheim Ungdomskole

Laglederne har hatt et møte med volleyballstyret for å diskutere den prekære bemanningssituasjonen. Per i dag er det dessverre for få foreldre som engasjerer seg aktivt i volleyballgruppen. 

Det betyr at noen få har et stort lass å dra alene.

Volleyballstyret trenger sårt fornying og om det ikke kommer flere personer inn nå, så risikerer vi å måte stable på beina et nytt styre de kommende år uten å ha «eksperthjelp» fra de drevne foreldre som sitter nå og som er villig å overlappe. 

Knut Jarle Nygård har vært leder i mange år. Han vil være videre aktiv i volleyballgruppen, men vil gjerne engasjere seg i bla prosjekt som volleyballskolen (sommerferie 2018) Dessuten vil han prøve å få NM for U17 i 2019 til Blindheim.

Så her må alle spørre seg, om de ikke har mulighet å delta og gi noe. Om alle gir litt er det bedre enn om få brenner ut! 

Det er følgende verv som står ledige: 

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomi (3-4 personer, 
  • BIL-cup-ansvarlig, 
  • Sportslig (2-3personer +Hallgeir Buset).
  • Datakyndig Web-Info ansvarlig. Kan jobbe selvstendig, trenger ikke å sitte i styret
  • Materialforvalter (2 personer) også dette er en jobb uten mange møter, der en styrer fritt.

Spørsmål kan rettes til det sittende styret. Kontaktinformasjon finnes her.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift