Blindheim IL

Om Blindheim IL

Om Blindheim IL

Blindheim Idrettslag med sine mange hundre entusiastiske frivillige og tillitsvalgte sørger for et mangfold av aktivitet innen volleyball, håndball, fotball og idrettsskole for rundt tusen barn og unge.

 

De samme frivillige sørger også for en mangfoldig idrettspark bestående av to kunstgressbaner, to sandvolleyballbaner, to beachhåndballbaner, to aktivitetsparker, en gressbane og et klubbhus.

 

Vår felles visjon er å skape livsglede og muligheter for alle barn og ungdom og vi skal være det foretrukne barne-og ungdomsmiljøet i vårt område. Vi skal bidra til livsglede, muligheter og utfordringer til alle. Det innebærer bl.a at Blindheim Idrettslag skal være åpent og inkluderende og at ingen skal stenges ute uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell orientering eller av andre usaklige grunner.

 

Klubbens formål er

-å organisere klubben slik at de menneskelige og økonomiske ressursene utnyttes best mulig

-å øke aktivitet på det sportslige plan

-å ha klare ansvarsforhold og myndighetsforhold i tillitsmannsapparatet

-å bedre intern og ekstern informasjon og kommunikasjon

-å definere utøveransvar – lagsansvar – gruppeansvar – klubbansvar

-å ta vare på, og utnytte klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig

-å oppfylle intensjonen i NIFs bestemmelse om barneidrett.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift