Blindheim IL

Retningslinjer deltakelse CUP'er

Retningslinjer deltakelse CUP'er

RETNINGSLINJER FOR DELTAGELSE I FOTBALLCUP’ER

FOR

BLINDHEIM FOTBALL LAG

 

• Lag i 6 til 8 års klassene:

– Bør delta i 2-3 cuper i tillegg til miniturneringene gjennom kretsen

– Fortrinnsvis cuper innenfor kretsgrensene (f. eks. Tafjord Cup, Møre-cup, Stordalscup, Bendit Cup)

– Fortrinnsvis 1 dags cuper

 

• Lag i 9 og 10 års klassene:

– Bør delta i 2-4 cuper i tillegg til miniturneringene gjennom kretsen

– Fortrinnsvis cuper innenfor kretsgrensene (f. eks. Tafjord Cup, Møre-cup, Stordalscup, Bendit Cup)

– Fortrinnsvis 1 dags cuper

 

• Lag i 11 og 12 års klassene:

– Bør delta i 3-5 cuper i tillegg til vanlig seriespill

– Fortrinnsvis cuper innenfor kretsgrensene eller nabokretser (f. eks. Tafjord Cup, Lerum Cup, Selje cup)

– En av cupene bør være med overnatting

 

• Lag i 13 års klassen:

– Bør delta i 3-5 cuper i tillegg til vanlig seriespill

– 1-2 av cupene bør være utenfor kretsgrensene (f. eks. Lerum Cup/Sogndal, Hydro Cup/Sunndal)

– Minst en av cupene bør være med overnatting

– Bør også delta i innendørscuper/futsal

 

• Lag i 14 og 16 års klassene:

– Bør delta i 2-4 cuper i tillegg til vanlig seriespill

– Delta i en nasjonal eller internasjonal cup (f.eks. Norway Cup, Dana Cup, Gothia Cup)

– Bør også delta i en regional cup i tillegg – gjerne vinterstid

– Bør delta også i innendørscuper/futsal

 

Blindheim Fotball anbefaler at lagene har en viss progresjon med tanke på antall cuper og

geografisk avstand til turneringene de deltar i. Vi ønsker også at lagene fra 11-13 år har en felles sommer-cup med overnatting.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift