Blindheim IL

Kriseteam

Kriseteam

Blindheim Idrettslag har et eget kriseteam. Dette gjelder ved følgende saker:

  • Overgrepssaker
  • Ulykke med personskader
  • Dødsfall blant klubbens medlemmer
  • Økonomisk utroskap
  • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. I dette ligger også mobbing og trakassering
  • Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller uønsket oppmerksomhet fra det offentlige

Alle henvendelser til kriseteamet behandles konfidensielt.

Varslere skal holdes underrettet om hvordan saken blir behandlet av klubben. Varselmottaker skal underrette klubbens ledelse. Varsler skal også informeres om at alvorlige forhold umiddelbart også må meldes til politiet.

 

Telefonnummer i en krisesituasjon

Det er viktig å understreke at i en nødsituasjon ringer man først vanlig nødnummer.

Deretter tar man kontakt med en av følgende personer i Blindheim:

Daglig leder

Administrativ leder, Randi Skovly             901 18 860

Ledere i de respektive gruppestyrer.

Disse vil kunne bistå med å formidle kontakt til andre aktuelle instanser/kriseteam i Ålesund Kommune.

Moa Helsestasjon er tilgjengelig for barn og unge som bor i vårt område. Kontaktperson er Teamleder for Blindheim og Moa helsestasjon Britt S Skuseth tel 70 16 45 40 (dagtid).

Helsestasjonen har helsesøstre ved alle skolene i området, og elever/foreldre kan ta kontakt ved skolene eller ved helsestasjonen om de har spørsmål.

Nødnummer:

Brann: 110 - Politi: 112 - Ambulanse: 113

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift