Daglig leders spalte: blåmandag for idrettstoppene

Daglig leders spalte: blåmandag for idrettstoppene

Tom Tvedt og resten av idrettsforbundsstyret har etter lang tid med press fra både Kulturdepartement og ikke minst VG valgt å gi innsyn på detaljnivå til media. Der Tvedt i fjor til det nær parodiske ikke ønsket å gi innsyn i forhold før 2015, har idrettsstyret nå gitt innsyn også i forhold før det nåværende forbundsstyret ble valgt.

I intervjuet med Dagsrevyens Ingrid Stenvold sier Tvedt i oktober 2016 at Bernanderutvalgets rapport «viser at våre rutiner er i henhold til det som er av frivillige organisasjoner og av private organisasjoner er vi fullt på høyde». Allikevel var det først i desember samme år at retningslinjene for kost og losji ble endret, og at ansatte ikke kan få alkoholutgifter refundert med mindre det er forhåndsgodkjent av særskilte årsaker.

idrettstinget.jpg

Idrettstinget i 2015 (foto Norges Idrettsforbund)

Fellesskapets midler

Hvorfor reageres det egentlig på bruken av disse midlene? NIF som organisasjon blir i all hovedsak finansiert av tippemidler, en ressurs som tilhører fellesskapet vårt. Det setter langt høyere krav til forvaltning av disse ressursene enn det som er tilfelle i et privat eid selskap. Er det fellesskapets oppgave å bruke over hundre tusen kroner på alkohol til sine tillitsvalgte under de Olympiske Leker?

Det framstår for oss på utsiden som ekstra hult når Norges Idrettsforbund har utarbeidet retningslinjer for alkohol, hvor «Norges idrettsforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng». Noen dyr er tydeligvis likere enn andre.

DSC_0443.JPG

Det er tidvis stor avstand fra grasrot til topp i idrettsbevegelsen.

Provoserende for grasrota

Det er mye som kommer dårlig ut når det sammenlignes i antall vafler som må selges for å dekke inn kostnaden, men når idrettspresident Tom Tvedt hever 1,5 millioner kroner i kompensasjon for sitt verv og avgått generalsekretær Inge Andersen hadde 1,6 millioner kroner i superlønn er det vel ikke urimelig at de dekker grappaen og whiskyen sin selv? De er jo på mange måter de fremste representanter i en organisasjon hvis største verdi er gratis innsats fra tusenvis av frivillige. I tillegg får det hele en ubehagelig bismak når «avtalen» mellom idrettsbevegelsen og samfunnet handler om folkehelse.

Alkoholen et symptom

Alkoholforbruket er i seg selv ikke det mest bekymringsverdige, det er en langt større utfordring for idretten at det måtte innblanding fra mediene til før retningslinjene ble endret. Tvedt har hele veien vist til at regnskapene ble godkjent av idrettstinget, men det er nær umulig for en ordinært stemmeberettiget på et idrettsting å vite hva som skjuler seg i sekkepostene. Så lenge bunnlinja er positiv blir de fleste regnskap godkjent av akklamasjon i idretten, på alle nivå. Det er nok de færreste som har en kontrollkomité som faktisk kontrollerer at fellesskapets midler brukes i tråd med vedtak, retningslinjer og at enkeltindivider ikke berikes.

Og da er kanskje medienes innsyn en langt mer modererende effekt på bruken av fellesskapets midler enn idrettens eget demokrati. Uten VG hadde festen trolig fortsatt en stund til.

spirits-295623_1920.jpg

Retningslinjene er nå endret, og det blir mindre alkoholbruk blant NIFs ledelse og ansatte.
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift