OPPSTART KULL 2012 gutter og jenter - Fotball !

Onsdag 11.april kl.17.00 inviterer vi til oppstart for kull 2012 i Blindheim IL Fotball.

Blindheim fotball vil starte opp organisert fotballtrening for de barna som starter på skolen høsten 2018. Vi fokuserer på trivsel og glede og ikke minst aktivitet etter barnas forutsetninger. Blindheim fotball er en klubb med mange entusiastiske medlemmer. Vår målsetting er å få med flest mulig lengst mulig. Vi skal være med på å skape utvikling og vekst både for den enkelte og for vårt nærmiljø.  Barnefotball bygger på Norges fotballforbunds sin visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Det betyr at alle barn skal få et godt fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. For å si det på en annen måte: alle spillere er like mye verdt.
 

Vi inviterer til informasjonsmøte og trening onsdag 11.april kl. 17.00-18.00 på Blindheim.  

PS: vi trener på KGB1(gamle kunstgress bana). Informasjonsmøte blir på klubbhuset fra kl. 17.15.

Vi gleder oss til å se så mange som mulig av gutter og jenter, til fotballtrening på Blindheim. Tidspunktet for treninger skal være slik at det ikke kolliderer med idrettskolen sine treningstider.
Vi tar sikte på å etablere rene jentelag fra første treningsdag, vi mener at dette er det beste både for gutter og jenter.
 
Dersom dere har barn som vil være med på dette ber vi om at dere sender e-post merket
” Fotball 2012” til runejohan.olsen@blindheim.idrett.no
 
med informasjon om
-       Navn og fødselsdato på barnet
-       Navn på foresatte
-       Postadresse, telefonnr. (mobil) og e-postadresse
 
Se også vår hjemmeside: www.blindheim.idrett.no
 
Alt i Blindheim barnefotball er tuftet på frivillig innsats fra foreldrene, så det må være noen av dere foreldre som stiller som trenere og lagleder. De av dere som allerede nå vet at dere ønsker å bidra noterer dette i e-posten som sendes inn.
 
Blindheim fotball vil hjelpe til med utdanning og oppfølging av de av dere som ønsker å bli trenere og lagledere. Vi har ambisjon om å legge til rette for gode engasjerte trenere og lagledere for barna.

Det er planlagt kampaktivitet for 6-åringer allerede denne sesongen. Og vi spiller treerfotball i denne aldersgruppen fordi denne spillformen er bedre tilpasset spillernes modenhet – både i hodet og i beina. I treerfotballen er man alltid involvert fordi ballen aldri er så langt unna at man mister kontakten med spillet. Spillerne i denne aldersgruppen vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i treerfotball sammenlignet med femmerfotball. Gjennom mer ballkontakt og hyppigere mestringsopplevelse blir aktiviteten morsommere og mer utviklende for barna. Treerfotball spilles med tre utespillere på små mål uten keeper.
For å optimalisere spillformen spilles det med vant eller nett rundt banen, slik at ballen kontinuerlig holdes i spill.

VELKOMMEN!  

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift