Vil DU spille fotball i Blindheim IL ?

Vi i Blindheim IL Fotball vil ha enda flere med på vår nyoppstartet årgang - 2012.

2012 årgangen - både jenter og gutter - trener hver onsdag kl.17.-18.00 på Blindheim idrettspark.

Dette gjelder for skolekretsene Blindheim og Flisnes.

Er der spillere i eldre årsklasser, så har vi selvfølgelig plass på de lagene også for nye spillere.

Ta kontakt med Rune Johan Skodje-Olsen for nærmere informasjon.
runejohan.olsen@blindheim.idrett.no

Blindheim fotball har startet opp organisert fotballtrening for de barna som starter på skolen høsten 2018. Vi fokuserer på trivsel og glede og ikke minst aktivitet etter barnas forutsetninger. Blindheim fotball er en klubb med mange entusiastiske medlemmer. Vår målsetting er å få med flest mulig lengst mulig. Vi skal være med på å skape utvikling og vekst både for den enkelte og for vårt nærmiljø.  Barnefotball bygger på Norges fotballforbunds sin visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Det betyr at alle barn skal få et godt fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. For å si det på en annen måte: alle spillere er like mye verdt.

Fotball er gøy :)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift