Blindheim IL

Årets styre i BIS

Årets styre i BIS

Marianne K. Hansen

marianne@furuno.no

Tlf: 992 16 965

Rolle; Styreleder 

 

Kristian Flesjå

kristian@fleherboliger.no

Tlf: 952 30 165

Rolle; Nestleder/ Styremedlem

 

Mariann Urke

Mariannurke@hotmail.com

Tlf: 92096911

Rolle; Styremedlem

 

Solvår Våge Lillestøl

Solvaar_iren@hotmail.com

Tlf: 916 43 203

Rolle; Styremedlem

 

Signe Lade Sølvik

signeladesolvik@outlook.com

Tlf: 900 20 895

Rolle; Kasserer/ styremedlem

 

 

Blindheim IL
Sportsveien 2, 6012 ÅLESUND
Tlf: 70151075
Faks: 70151076

post@blindheim.idrett.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products